sty 072022

Czy można odwołać się od kary za brak OC?

Czy można odwołać się od kary za brak OC?

Tylko w nielicznych przypadkach właściciel pojazdu może uniknąć opłaty karnej za brak OC. W ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia z UFG należy wykazać w instytucji, że w danym czasie, który został podany w wezwaniu samochód, był ubezpieczony, a ubezpieczyciel błędnie przekazał informacji do UFG. Drugą z możliwości jest przedstawienie odpowiednich dokumentów, które poświadczają, że w danym czasie podanym w wezwaniu od UFG nasz samochód został skradziony. Natomiast w momencie, kiedy sprzedaliśmy pojazd Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, zarzuci nam brak obowiązkowego OC, należy przedstawić stosowne dokumenty jak dowód sprzedaży auta, może to być umowa kupna-sprzedaży lub faktura VAT. Można również przedstawić UFG ważną polisę OC w dniu, w którym sprzedaliśmy pojazd

Osoba poruszająca się po drodze pojazdem mechanicznym musi mieć wykupioną polisę ubezpieczeniową od Odpowiedzialności Cywilnej. W razie jej braku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może nałożyć stosowną karę. UFG jest instytucją, która pełni kontrolę nad ustawowym obowiązkiem posiadania polisy OC. W przypadku braku ubezpieczenia lub wykrycia przerwy w ubezpieczeniu instytucja może nałożyć i wyegzekwować na właścicielu pojazdu odpowiednią wysokość kary. Tryb jej nakładania oraz dochodzenie opłat karnych za brak OC reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Wysokość opłaty karnej uzależnione jest od corocznej przez rząd płacy minimalnej.

Czy wysokość kary za brak OC zależy od rodzaju pojazdu?

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach najwyższa maksymalna kara za brak OC (więcej: superpolisa.pl) dotyczy wszystkich właścicieli pojazdów mechanicznych nieposiadających polisy ubezpieczeniowej dłużej niż 14 dni. Wysokość opłaty karnej uzależniona jest od rodzaju pojazdu. Właściciel samochodu osobowego, który nie ma polisy ubezpieczeniowej może zapłacić do dwu krotności minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę. Z kolei samochody ciężarowe, autobusy lub ciągniki siodłowe mogą zapłacić do trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto. Pozostałe pojazdy za brak polisy OC zapłacą do jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę. Osoby bez ważnego ubezpieczenia OC krócej niż 14 dni zapłacą do 20 procent opłaty karnej do 3 dni bez OC. Natomiast niemające polisy OC od 4 do 14 dni zapłacą do 50 procent opłaty karnej.

W jaki sposób można uniknąć kary za brak OC?

Tylko w nielicznych przypadkach właściciel pojazdu może uniknąć opłaty karnej za brak OC. W ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia z UFG należy wykazać w instytucji, że w danym czasie, który został podany w wezwaniu samochód, był ubezpieczony, a ubezpieczyciel błędnie przekazał informacji do UFG. Drugą z możliwości jest przedstawienie odpowiednich dokumentów, które poświadczają, że w danym czasie podanym w wezwaniu od UFG nasz samochód został skradziony. Natomiast w momencie, kiedy sprzedaliśmy pojazd Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, zarzuci nam brak obowiązkowego OC, należy przedstawić stosowne dokumenty jak dowód sprzedaży auta, może to być umowa kupna-sprzedaży lub faktura VAT. Można również przedstawić UFG ważną polisę OC w dniu, w którym sprzedaliśmy pojazd.