sty 172022

Konieczność ochrony pojazdu w ramach ubezpieczenia OC

Każda osoba kierująca pojazdem mechanicznym musi posiadać wykupione ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej. Reguluje to ustawa o obowiązkowych ubezpieczeniach, PBUK, oraz UFG. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją, która pełni kontrole nad spełnieniem ustawowego obowiązku posiadania OC. W momencie braku polisy lub przerwy w polisie UFG nakłada oraz egzekwuje od właściciela pojazdu opłaty karnej. Ile wynosi, a także dla kogo jest maksymalna kara za jeżdżenie samochodem bez aktualnej polisy OC? Zgodnie z ustawą najwyższa wartość kary za brak ubezpieczenia OC dotyczy wszystkich właścicieli pojazdów mechanicznych, którzy nie posiadali polisy ubezpieczeniowej dłużej niż 14 dni. Wysokość kary w głównej mierze zależy od typu pojazdu, z którym mamy do czynienia. Dla samochodów osobowych maksymalna kara za brak polisy OC wynosi dwu krotność minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę. W przypadku autobusów, samochodów ciężarowych oraz ciągników maksymalna kara wynosi trzykrotność minimalnego wynagrodzenia. Z kolei pozostałe pojazdy w tym również motocykle opłata karna wynosi jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia.

Czy można uniknąć kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC?

Tylko w nielicznych przypadkach właściciel pojazdu, który nie ma polisy OC może uniknąć kary. Należy w tym celu maksymalnie w ciągu 30 dni od momentu odbioru wezwania do zapłaty wykazać w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, że w danym terminie, który został podany w wezwaniu pojazd, był ubezpieczony, a ubezpieczyciel, w którym mamy wykupioną polisę przekazał błędne dane. W drugim przypadku kara za brak OC nie przysługuje osobie, która przedstawi UFG, niezbędną dokumentację jasno stwierdzając, że w momencie określonym w wezwaniu nie musieliśmy mieć polisy, ponieważ przykładowo nasz samochód został skradziony. Natomiast jeśli UFG wystawi nam karę za brak polisy ubezpieczeniowej, kiedy sprzedaliśmy samochód, należy przedstawić dowód sprzedaży auta, może być to jednakowo faktura, lub po prostu umowa kupna-sprzedaży. Można również przedstawić dowód ważnej polisy ubezpieczeniowej OC w dniu sprzedaży pojazdu.

Czy możemy odwołać się od kary za brak OC?

W przypadku trudnej sytuacji finansowej właściciel pojazdu może odwołać się w UFG od zapłaty kary za brak polisy ubezpieczeniowej. Instytucja UFG może tylko w szczególnych przypadkach zmniejszyć lub całkowicie odstąpić od płacenia kary.