sty 272022

Kara za brak obowiązkowego OC w 2022 roku

Każdy posiadacz samochodu musi liczyć się z szeregiem obowiązków, jakie są na niego nałożone. Zaniechanie czy niedopełnienie części z nich, może wiązać się z bardzo poważnymi sankcjami finansowymi, warto więc zawczasu dowiedzieć się co nam grozi w konkretnych przypadkach. Jednym z podstawowych błędów, jaki popełniają polscy kierowcy jest brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. Wynika to głównie z pobudek ekonomicznych, ponieważ zakup polisy często wiąże się z kosztem nawet kilku tysięcy złotych, w zależności od marki czy wieku auta. Kara za brak OC zawsze była dotkliwa, wraz z nadejściem 2022 roku wzrosła nie tylko wysokość mandatów, ale również sankcja za brak obowiązkowego ubezpieczenia. Jakie mandaty grożą kierowcom w tym roku?

Wyższe kary w 2022 roku

Właściciele pojazdów, którzy nie zdecydowali się wykupić obowiązkowego ubezpieczenia OC muszą liczyć się ze znacznie większymi problemami finansowymi, niż miało to miejsce w latach ubiegłych. Kara za brak OC zależy głównie od typu posiadanego pojazdu, a także czasu, jaki minął od terminu zapłaty. I tak, w przypadku samochodu osobowego, którego kierowca spóźnił się do 3 dni, kara za brak oc wynosi 1200 zł, posiadacz samochodu ciężarowego zapłaci za ten sam czas 1810 zł, a pozostałe pojazdy, takie jak motocykle, objęte są sankcją w wysokości 200 zł. Gorzej sprawa się ma, kiedy brak OC wynosi ponad 14 dni. W takim przypadku posiadacze zapłacą kolejno 6 020 zł za samochód osobowy, 9 030 zł za samochód ciężarowy i 1 000 zł za motocykl. Dlaczego kara za brak oc jest wyższa w 2020 roku? Wynika to przede wszystkim ze wzrostu ustalanej przez rząd płac minimalnej. Od 1 stycznia bieżącego roku, stawka ta wzrosła z 2 800 zł do kwoty 3 010 zł brutto. Zmienia się więc również wysokość opłat karnych za opóźnienia lub brak posiadanego ubezpieczenia.

Jak uniknąć kary za brak ubezpieczenia OC?


W niektórych, wyjątkowych przypadkach kara za brak OC może nie zostać nałożona. Jeśli otrzymamy informacje o wezwaniu do zapłaty lub o nałożonej karze, możemy w ciągu 30 dni złożyć wyjaśnienia. Można wykazać w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, który nakłada kary, że w podanym okresie samochód posiadał ubezpieczenie, a towarzystwo podało błędną informację. Można również zgłosić, że w danym okresie nie musieliśmy płacić obowiązkowego OC, ponieważ samochód został np. skradziony i zostało to zgłoszone do odpowiednich organów. Jeśli sprzedaliśmy samochód, a UFG nałożył na nas karę, konieczne będzie przedstawienie umowy kupna sprzedaży lub faktury, oraz dowód ważnej polisy OC w dniu, w którym auto zostało sprzedane.